Aptomat Mitsubishi MCCB 3 pha 100A 10kA

Aptomat Mitsubishi MCCB 3 pha 100A 10kA

Nhà sản xuất: Mitsubishi Electric

Mã sản phẩm: NF125-CV 3P 100A

Mô tả: Aptomat Mitsubishi MCCB 3 pha, dòng định mức 100A, dòng cắt ngắn mạch 10kA.

Aptomat Mitsubishi MCCB 3 pha 100A 10kA dùng để kiểm soát, bảo vệ quá tải và ngắn mạch.